Číslo účtu GAMBIT JIHLAVA z.s. - 2300183602/2010, IČO - 26628350, email: gambit.jihlava@gmail.com

první email-příloha3

27. srpna 2005 v 3:10 | Aleš Vondra |  Korespondence
10. Losování soutěží
Losování všech krajských soutěží se uskuteční v sobotu dne 24.9.2005 v 13.30 hodin v Havlíčkově Brodě, hotel Slunce. Na losovací schůzi je přítomnost zodpovědného zástupce
ze všech oddílů povinná! Zároveň zde musí být předložen doklad o zaplacení vkladu do soutěží u těch, kteří ho nezaslali s přihláškou do soutěže.
V případě účasti více družstev z jednoho oddílu v jedné skupině bude provedeno řízené losování.
11. Případné sankce a postihy nedisciplinovaných družstev
1. V případě opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků soupisky může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.
2. Neúčast odpovědného zástupce oddílu (družstva) na losovací schůzi může mít za následek uložení pokuty družstvu ve výši až 200,- Kč, splatné před prvním kolem příslušné soutěže.
3. Za nenastoupení družstva k utkání bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši
až 1000,- Kč, splatnou na konto KŠSV nejpozději do bezprostřeně násled. kola dotyčné soutěže.
Za event. druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 1000,- Kč
a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší. 4. Za páté neobsazení poslední nebo posledních šachovnic v průběhu celé soutěže (neúplný počet hráčů v utkání nebo hráčů napsaných a nedostavivších se) bude družstvo po skončení soutěže postihnuto pokutou 500,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za event. každou další neobsazenou šachovnici. Jinak bude ale posuzována manipulace se soupiskou, což je kontumace jiné než poslední šachovnice a to okamžitou pokutou 200,- Kč za každou takto neobsazenou šachovnici. Za druhou kontumaci téhož hráče následuje jeho vyřazení ze soutěže.
5. Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže bude mít po skončení soutěže
za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 100,- Kč. Za event. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o 50,- Kč (druhé opoždění 150,- Kč, třetí 200,- Kč, atd.).
6. Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 200,- Kč,. za event. každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat (druhé neodeslání 250,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).
7. Nezaplacení výše uvedených pokut v uvedených termínech bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.
O sankcích na návrh vedoucích skupin rozhodne STK KŠSV.

12. Různé
1. Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh bude k dispozici na webových
stránkách KŠSV (adresa http://www.chess.cz/kraje/KSSV) Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV KŠSV, který se jimi bude zabývat na své nejbližší schůzi
2. Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV KŠSV s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení částky 100,- Kč na konto KŠSV, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch KŠSV.
3. Veškeré náklady spojené se soutěží si hradí družstva ze svého rozpočtu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama