Číslo účtu GAMBIT JIHLAVA z.s. - 2300183602/2010, IČO - 26628350, email: gambit.jihlava@gmail.com

první email-příloha2

27. srpna 2005 v 3:07 | Aleš Vondra |  Korespondence
7. Technická ustanovení
Soutěže družstev KŠSV se hrají dle pravidel FIDE platných od 1.7.2005, platného Sout. řádu ŠSČR od června 2005 a tohoto rozpisu.
Všechny soutěže družstev KŠSV se hrají tempem 40 tahů za dvě hodiny a poté 1 hodina do konce partie pro každého hráče (celková doba hry l partie max. 6 hod !) - žádám všechny rozhodčí a pořadatele jednotlivých zápasů, aby na toto upozornili všechny hráče. Je povoleno používat také schválené typy digitálních šachových hodin (DGT 2000, DGT XL, Elcom, …).
Výsledky partií všech hráčů budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní Listinu Osobních Koeficientů.
Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):
1. rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán domácích
2. nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácícho oddílu/klubu, bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů)
3. nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán domácího družstva nebo v případě dohody obou týmů kapitán hostujícího družstva
VV KŠSV ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto rozpisu soutěží družstev KŠSV pro sezónu 2005/06.
Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady KŠSV), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání.
Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný rozhodčí utkání. Kapitán domácího družstva je zodpovědný za bezodkladné nahlášení výsledku utkání příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát) - nejpozději do 18.00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo.
Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV KŠSV uložen
u kapitánů obou družstev a (s výjimkou ev. problematických utkání) nebude se nikam posílat.
Příslušný vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na celostáních (http://www.chess.cz/) a krajských (http://www.chess.cz/kraje/KSSV) stránkách s termínem nejpozději jeden den po obdržení posledního výsledku příslušného kola. Písemně (poštou) budou výsledky zasílány zcela výjimečně a za příplatek a to jen těm družstvům, která stále ještě nemají žádný přístup k Internetu a tuto skutečnost výslovně uvedou na soupisce družstva..

8. Postupy a sestupy
Vítěz Krajského přeboru postupuje do 2.ligy, poslední dvě družstva sestupují do KS. Pokud z 2.ligy nesestoupí žádné družstvo, sestoupí do KS jen poslední družstvo z KP. V případě, že z 2.ligy sestoupí více družstev než jedno, sestoupí z KP o odpovídající počet družstev více do KS.
Z obou skupin KS postupují vítězové do KP. Poslední družstvo z každé skupiny KS sestupuje do RS. Pokud sestoupí z KP další týmy, sestupují i další týmy z KS podle horšího umístění a případně horšího výsledku při stejném umístění. Vítězná družstva RS postupují do KS. V případě dalšího postupujícího rozhoduje lepší výsledek (Pozn.: Pořadí ve všech soutěžích určuje platný Soutěžní řád ŠSČR a o případných nesrovnalostech rozhoduje STK a VV KŠSV)

9. Obsah soupisek a termín jejich předložení
Soupiska družstva musí být zpracována na předepsaném tiskopisu, který je přílohou tohoto dokumentu a musí obsahovat všechny následující údaje:
- název družstva
- název soutěže, pro kterou platí a ročník soutěže (2005/06)
- příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů
- identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)
- hodnotu národního ELA hráče na LOK, platné od 1.9.2005 (nikoliv starší !!)
- výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)
- v poznámce označení Host, Cizinec nebo Volný a Kapitán a Zástupce
- úplnou adresu hrací místnosti
- jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva pro písemnou korespondenci
v případě, že družstvo nemá k dipozici žádnou e-mailovou adresu
- telefonní spojení na osobu, která bude družstvem pověřena k převzetí event. vzkazu
- e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána korespondence se soutěží spojená
- potvrzení předsedy oddílu
Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti a ve dvojím provedení, musí být předložena na losování soutěží dne 24.září v Havlíčkově Brodě. Pozdější doručení soupisek může být postiženo pořádkovou pokutou až do výše 300,- Kč. Stejnou pokutou může být postiženo i neúplné vyplnění soupisek nebo uvedení chybných údajů. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být předloženo povolení mateřského oddílu k hostování - jinak nebude hostování povoleno.
Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného hostování) a soupisky všech družstev poté zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny ve Zpravodaji příslušné soutěže.
Doplňování soupisek v průběhu KP a KS se řídí platným Soutěžním řádem ŠSČR, v RS je možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama